Adatvédelmi nyiatkozat

Szolgáltató, mint a www.volver.hu honlap üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonságosan őrzi a Felhasználó személyes adatait. Ön, mint Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy azt írásban a honlapra feltöltött minta megküldésével bármikor visszavonhatja.

A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, a weboldalon elhelyezett képek, logók, cikkek, szolgáltatásleírások és a weboldal technikai megoldásai, minta dokumentumai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú, üzleti felhasználás céljából nem megengedettek. Nem megengedett továbbá az olyan tevékenység, amely a weboldal bármely adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), vagy forráskódjainak visszafejtésére irányul.